Publicatie Bruggenbouwen in en met het jeugdwerk

In het kader van het Masterplan diversiteit in/en het jeugdwerk 2018-2020, riep het Departement Cultuur, Jeugd en Media het Vlaamse jeugdwerk op om in te zetten op het bouwen van bruggen naar jongeren die vandaag minder bereikt worden door dat jeugdwerk. Ondanks de toenemende diversiteit in de samenleving blijft het jeugdwerk eerder homogeen.

Met de projectoproep ‘Bruggen in het jeugdwerk’ ondersteunde het departement projecten die een brug vormen tussen de doelgroepen van verschillende organisaties, of tussen een bestaande organisatie en een breder publiek dat de weg (nog) niet vindt naar het aanbod.

Twaalf projecten 'Bruggenbouwers' werden geselecteerd, gefinancierd en opgevolgd. In de publicatie Bruggenbouwen in en met het jeugdwerk  wordt het proces van bruggenbouwen in kaart gebracht en geëvalueerd. De onderzoekers gingen na hoe door bruggen te bouwen, het jeugdwerk en de jeugdwerkorganisaties erin slagen om drempels weg te werken, zodat diverse jongeren zich aangesproken voelen, zich in het thema of het aanbod herkennen en volwaardig willen en kunnen participeren.

De publicatie Bruggenbouwen in en met het jeugdwerk kwam tot stand in nauwe samenwerking met de twaalf projecten en met een Vlaamse stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van De Ambrassade, VVSG, vzw Oranje, Agentschap Integratie en Inburgering, Agentschap Binnenlands Bestuur en het Departement CJM.

Toolbox Diversiteit

Op de Dag van de Diversiteit lanceerde De Ambrassade de Toolbox Diversiteit. Deze website helpt jeugdorganisaties op weg naar een inclusievere jeugdwerking. Je vindt er allerlei tools, methodieken en werkvormen op maat van diversiteitsmedewerkers. Er komen tal van thema’s aan bod die het werken met diverse kinderen en jongeren vergemakkelijken. Wil je je jeugdwerking laagdrempeliger maken, dan kan je in deze toolbox enkele methodieken terugvinden.

De toolbox geeft antwoorden op onderstaande vragen:

  • Hoe overtuig je je leidinggevende over het belang van diversiteit? 
  • Hoe laat ik meer diverse stemmen aan het woord? 
  • Wat moet ik weten over racisme, intersectionaliteit, vluchtproblematiek, armoede…? 

Jeugdwerk voor Allen

Jeugdwerk voor Allen, kortweg JWVA, is een unieke netwerkorganisatie in Vlaanderen, met een link naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Samen met Vlaamse Dienst Speelpleinwerk en vzw Oranje  streeft JWVA naar een samenleving waarin kinderen en jongeren met een beperking of in maatschappelijk kwetsbare situaties zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan het jeugdwerk.

Op regionaal niveau organiseert Jeugdwerk Voor Allen regionale netwerktafels. De regionale netwerken bestaan uit diverse organisaties en individuen met expertise rond diversiteit en jeugdwerk. Om de kloof te verkleinen tussen jeugdwerk en kwetsbare doelgroepen, stelt JWVA graag haar kennis en expertise ter beschikking.