Projectoproep Sociale Integratie

Met de projectoproep Sociale Integratie koos de Vlaamse minister van Jeugd ervoor om een belangrijke impuls te geven aan het Masterplan diversiteit in/en het jeugdwerk, en in het bijzonder aan het verbinden van reguliere en doelgroepspecifieke jeugdorganisaties. De geselecteerde projecten brengen kinderen en jongeren via ontmoeting en samenwerking in contact met verschillende organisaties en verenigingen in het brede jeugdwerk.

Het doel is om een integraal beleid te realiseren dat zowel de samenwerking tussen de verschillende spelers in het veld versterkt als het aanbod toegankelijk, aantrekkelijk en bruikbaar maakt voor kwetsbare doelgroepen. Daaronder verstaan we onder meer kinderen en jongeren met een beperking, kinderen en jongeren van buitenlandse herkomst, kinderen en jongeren in armoede.

Vereniging Project Omschrijving Subsidie
CAW Noord-West-Vlaanderen vzw Een toekomst voor House of Time Door een samenwerking met internationale kunstenaars in het kader van de Triënnale breiden het CAW, de stad Brugge en het OCMW het netwerk ‘Bruggen voor jongeren’ uit en verstevigen ze het jeugdwelzijnswerk met maatschappelijk kwetsbare jongeren. 75.000 €
Cultureghem vzw Uitbreiden plekwerkmethode Cultureghem laat jongeren die ze bereikt in de wijken via een mobiele werking doorstromen naar andere jeugdwerkpartners zoals Scouts en Gidsen Vlaanderen. 75.000 €
KSA Nationaal vzw Project X in Gent KSA start in partnerschap met Chirojeugd Vlaanderen een samenwerking op met een instelling uit de bijzondere jeugdzorg met als doel die jongeren toe te leiden naar het reguliere jeugdwerk. 48.000 €
PIN Partners en Integratie vzw Toegankelijker maken van het vrijetijdsaanbod in Vilvoorde voor maatschappelijk kwetsbare jongeren De stad Vilvoorde laat in samenwerking met een groot netwerk van lokale partners hangjongeren doorstromen naar het georganiseerde vrijetijdsaanbod. 75.000 €
KSCCP vzw (Koninklijke Sporting Club City Pirates) geen titel De voetbalclub City Pirates bouwt in samenwerking met jeugdorganisaties, scholen en andere partners een jeugdwerking uit. 60.000 €
CAW Antwerpen vzw Onze jongeren onze nieuwe burgers Adviescentrum Migratie (ACM) slaat met jonge vluchtelingen de brug naar bestaande jeugdorganisaties door middel van gemeenschappelijke activiteiten. 75.000 €
Gigos vzw Jongeren in de Genkse superdiverse samenleving laten genieten van kansen in de samenleving Vier Genkse verenigingen werken samen om een animatorcursus op maat te ontwikkelen en op te zetten. De ervaringen van de deelnemende jongeren worden in een sociaal-artistiek product samengebracht. 44.000 €
Koraal vzw Uitbreiding inclusieve speelpleinwerking Speelplein Koraal maakt in het kader van het project ‘Bruggenbouwers’ haar werking toegankelijk voor kinderen en jongeren met een beperking. Ze breidt het aantal doelgroepen en het aantal betrokken scholen uit. 55.750 €
KRAS vzw (Kras Jeugdwerk) Helix Kras Jeugdwerk slaat met jongeren op het Kiel de brug naar de buurt en andere organisaties door een jeugdwerking uit te bouwen vanuit de middelbare school. 75.000 €
J.N.M. vzw (Jeugdbond voor Natuur en Milieu) Open JNM JNM breidt het project ‘Bruggenbouwers’, waarbij ze de toegankelijkheid van haar werking verbetert, uit van Brussel naar Antwerpen en Gent. Ze houdt rekening met de lessen die ze heeft getrokken en werkt met nieuwe organisaties samen aan nieuwe activiteiten. 17.283 €
Nerdlab vzw We are makers Nerdlab realiseert in partnerschap met JES, Masala TV en DOK een inclusief makerlab. Ze deelt de resultaten daarvan met andere makerlabs in Vlaanderen, in samenwerking met Cultuurconnect. 55.000 €
WJNH vzw (Wel Jong Niet Hetero) Wegwerken van drempels voor ECM-SOGIE-jongeren WJNH maakt haar werking toegankelijk voor etnisch-culturele minderheden. Ze zet een nieuwe vrijwilligersgroep op, waarmee ze meer activiteiten voor een bredere doelgroep beoogt, door middel van een online-platform in combinatie met een offline-aanpak. 74.925 €
AFYA vzw Autismevriendelijk kampaanbod AFYA maakt haar kampwerking toegankelijk voor jongeren met ASS, in samenwerking met de Liga Autisme Vlaanderen. De Liga verwerkt de verworven inzichten in een vorming voor het jeugdwerk. 75.000 €
Lejo vzw Tienerwerking (tienerouders IEM toeleiden naar jeugdwerk) Lejo ontwikkelt een specifieke aanpak om tienerouders uit Intra Europese Migratie (IEM) te bereiken en ondersteunt ook Gentse jeugdwerk- en welzijnsorganisaties om die doelgroep te bereiken. 68.300 €
JHOB vzw (Jeugdhuizen Ondersteuning Brussel) Muziekateliers JHOB slaat een brug tussen reguliere jeugdhuizen en specifieke werkingen in Brussel door middel van muziekateliers. 52.932 €
PAJ vzw (Platform Allochtone Jeugdwerkingen) Diversifijn PAJ en Scouts en Gidsen Vlaanderen starten nieuwe jongerengroepen in Antwerpen en West-Vlaanderen. Daarbij leert Scouts en Gidsen van de laagdrempelige en diverse werking van PAJ. Op haar beurt leert PAJ van de vrijwilligersondersteuning en managementexpertise van Scouts en Gidsen. 75.000 €