#project6 Bruggenbouwers JNM-VMJ

BRUSSEL

Omschrijving 

Er ontstond een kruisbestuiving tussen animatoren van JNM & VMJ door samen natuurateliers te begeleiden. In de (hoofd)animatorencursus werd vorming over diversiteit ingebed. Samen werden er activiteiten georganiseerd en uitgevoerd zoals weekends, een brainstormdag en reflectiemomenten voor de Raad van Bestuur van JNM rond diversiteit. Ook werd er ingezet op het stimuleren van de Nederlandse taal. Op die manier is een duurzame samenwerking tussen JNM & VMJ ontstaan.

Wil je meer informatie? 

Neem zeker contact op met JNM. Zie contactgegevens.

Bruggenbouwers JNM

Contact

Elise De Meulenaere

E elise@jnm.be

T 09 223 47 81