#project4 J100

ANTWERPEN

Omschrijving

Als kruispunt van de drie krachtenperspectieven (individueel, collectief en maatschappelijk) fungeren en het vormen van een toekomstig jongerenplatform voor ideëen en initiatieven van de Antwerpse jeugd. J100 wil Antwerpse jongeren samenbrengen en hun stem versterken op verschillende beleidsdomeinen.

Wat maakt het project uniek?

Samenbrengen van diverse jongeren van diverse jeugdorganisaties met verschillende jeugdwerkvormen uit alle districten van de stad Antwerpen. Een burgerbeweging in groei. De J100 pakt verdeeldheid in de stad aan door met jongeren te praten i.p.v. over.  Er wordt aan oplossingsalternatieven gewerkt op micro-, meso- en macroniveau terug te vinden in diverse verschijningsvormen van de J100: tweemaandelijkse meetings, verdiepende sessies met kleinere groep, jaarlijks een J100-top met academici, beleidsmakers, rolmodellen, wijkwandelingen en het dromen vanuit een droomhut, gerealiseerd op Spoor Oost in Borgerhout.

Waarvoor kan je J100 contacteren?

We antwoorden in bulletpoints: - politiserend werken - stedelijk leiderschap - participatief werken (model, participatieladder van Hart, participatie als motor en als uitkomst) We komen graag ter plaatse of deelnemen aan J100-momenten kan op aanvraag.  We staan erop dat de J100-jongeren zelf instaan voor de expertisedeling en het woord nemen bij vragen van andere organisaties.

Link: www.J100.be

Project 4 J100

Contact

Filip Balthau

E filip.balthau@jes.be

GSM 0491/714 614