#project12 Buitenspelen

TIELT

Omschrijving 

Met dit project werd er getracht om de nood om permanent in te zetten op bruggen bouwen aan het lokale bestuur aan te tonen door ze tijdens dit traject van 1,5 jaar actief te betrekken. Op die manier hoopte men in eerste instantie de wijk Dierdonck-Zwarte Gevel opnieuw op een positieve manier op de kaart te zetten en ervoor te zorgen dat de kinderen en jongeren daar op een volwaardige manier konden participeren aan het vrijetijdsaanbod in de wijk en in Tielt. Dit kan vanzelfsprekend ook een start zijn van een betere samenwerking tussen Tieltse actoren, de burger en het beleid.

Wat maakt het project uniek? 

In dit project werd ingezet op de samenwerking met de verschillende jeugdbewegingen. Op die manier gingen we aan de slag met een combinatie van doelgroepen. De zelfsturing van de betrokken verenigingen stond voorop in dit project.

Waarvoor kan je VOC Op Stap contacteren?

Organisaties kunnen steeds vragen stellen over de manier waarop er binnen dit project te werk is gegaan en hoe ze specifieke doelgroepen kunnen bereiken.

VOC Op Stap - Buitenspelen

Contact

Tine Vansteenkiste

E jeugdwerk@vocopstap.be

T 051 206559