#project11 Toeleiders naar het jeugdwerk

BEERSEL

Omschrijving 

Dit project had als doel om een toegankelijker jeugdwerk in Lot te bekomen via jeugdambassadeurs. De jeugdambassadeurs fungeren als brugfiguren waardoor het jeugdwerk toegankelijker is en mede gedragen wordt door de doelgroep. Pin vzw kon via dit project ook aan de slag voor concrete beleidsaanbevelingen op vlak van infrastructuur en andere noden op de tweemaandelijkse stuurgroep en bij de gemeentelijke diensten. 

Wat maakt dit project uniek? 

PIN zet in op het opleiden en coachen van toeleiders in diversiteit. Toeleiders zijn geëngageerde ervaringsdeskundigen die nieuwe inwoners van buitenlandse herkomst wegwijs maken in de lokale samenleving. Via een tijdelijke tewerkstelling in TWE, LDE of SINE-statuut werken zij als brugfiguren in de sociale sector.

Tijdens dit project verkenden we de mogelijkheden om toeleiders in te zetten als jongerentoeleiders. We ontwikkelden een specifiek leertraject voor hen. We experimenteerden op het terrein met diverse vormen van jeugdwerk en vindplaatsgericht werken. We zette intensief in op coaching en intervisie, en ontwikkelden een visie over de inzet van jongerentoeleiders als bruggenbouwers in het vrijetijdslandschap. Vanuit dit eerste pilootproject groeide onze methodiek 'Navigate Youth' ism Tumult vzw en Jint vzw.

Waarvoor kan je PIN vzw contacteren?

De inzet van toeleiders in diversiteit, de methodiek "Navigate youth", vorming en procesbegeleiding mbt omgaan met diversiteit, het bereiken van nieuwkomers, spreken met anderstalige ouders over vrije tijd, ..

Link: www.pinvzw.be/projecten

Toeleider jeugdwerk

Contact

Joke Van Dooren

E joke.vandooren@vzwpin.be

GSM 0499887810