#project10 Rondhangen is no crime

GENK

Omschrijving 

Jongeren die elkaar ontmoeten in de openbare ruimte krijgen regelmatig negatieve media aandacht. Het project ging aan de slag rond positieve beeldvorming van deze jongeren die ook vaak in een maatschappelijk kwetsbare positie zitten. Het wil vooroordelen wegwerken t.a.v.(maatschappelijk kwetsbare) jongeren in de openbare ruimte en onder de aandacht brengen dat ontmoetingen in de openbare ruimte en experimenteren met grenzen, horen bij een normale ontwikkeling van jongeren. Het project maakte een boeiend leertraject mee over eigenaarschap van jongeren en het gebruik van de publieke ruimte.

Wat maakt dit project uniek? 

Het breed samenwerkingsverband. Als je jongeren wil betrekken om een boodschap aan derden duidelijk, moet je eerst weten of die jongeren dit zelf ook wel willen.

Waarvoor kan je CAW Limburg contacteren? 

Alle vragen over outreachend werken, straathoekwerk en rondhangen. In het kader van bruggenbouwers : hoe jongeren betrekken bij een project.

Project 10 rondhangen

Contact

Erik Vreven

E erik.vreven@cawlimburg.be

GSM 0494038412