#project1 Caravanproject

GENT

Omschrijving 

Het doel van het project was om spelers in de wijk en de stad te responsabiliseren om rond jongeren in de wijk Malem na te denken. Bij de uitbouw van het project werd er steeds getracht om dit verloop in handen van de jongeren te leggen vanuit een geloof in participatie, inspraak, gelijkwaardigheid en eigenaarschap. Een belangrijke verwezenlijking vond plaats via de stuurgroep waar een kruisbestuiving ontstond tussen de verschillende partners en werkingen. 

Wat maakt dit project uniek? 

Met ons project raakten we aan het jeugdwelzijnswerk. Als nieuwe organisatie in de wijk gingen we in dialoog met een aantal jongeren die op zoek waren naar ruimte en een zinvolle vrijetijdsbesteding. Daarbij leerden we tegelijk de kracht en de begrenzingen van circus kennen.

Waarvoor kan je Circusplaneet contacteren? 

Onze bevindingen rond werken met maatschappelijk kwetsbare doelgroepen en circus werden gebundeld in de publicatie 'Kijk naar mij!' van auteur Steven Desanghere. Met veel plezier sturen we de publicatie op of verwijzen we door naar Steven die een vormingsaanbod heeft uitgewerkt rond zijn publicatie, zie contactgegevens.

link: www.circusplaneet.be

Caravanproject

Contact

Karen Decoster

E karen@circusplaneet.be

T 092289272