Masterplan

Minister van Jeugd Sven Gatz, De Ambrassade, VVJ en de jeugdwerksector slaan de handen in elkaar om werk te maken van diversiteit in het jeugdwerk. Diversiteit is al geruime tijd een belangrijk aandachtspunt in de sector. Dat blijkt uit de vele initiatieven en projecten die de laatste jaren werden opgezet. Vanuit die expertise schreef de Vlaamse jeugdwerksector i.s.m. De Ambrassade & Demos  een Visienota diversiteit in/en het jeugdwerk. Met het #Burgerkabinet ‘Geef mee kleur aan jeugd’ toonde ook de minister zijn engagement en interesse voor het thema. Dat engagement werd nog sterker toen hij op de Rondetafel Diversiteit in/en het jeugdwerk in gesprek ging met een honderdtal jeugdwerkers uit allerhande jeugdwerkorganisaties. Dat gezamenlijke traject wordt nu bekroond met het Masterplan diversiteit in/en het jeugdwerk.

Het Masterplan moet de dingen in beweging zetten, én dit op een duurzame manier. Het overstijgt de huidige legislatuur en bevat een waslijst van ambitieuze acties rond diversiteit, zowel naar kinderen en jongeren toe als meer specifiek in het jeugdwerk zelf. Het plan bundelt alle lopende acties van het Burgerkabinet en de Rondetafel Diversiteit en stemt ze op elkaar af. Ook de acties uit de verschillende doelgroepgerichte beleidsplannen krijgen er een plaats. Hoewel het masterplan een gezamenlijk engagement is van de jeugdsector en de Vlaamse overheid, worden ook lokale overheden en eventuele andere actoren uit het middenveld, andere sectoren of andere beleidsniveaus  uitgenodigd zich te engageren en acties te formuleren. Het Masterplan wordt jaarlijks geüpdatet naar aanleiding van de Dag van de Diversiteit.

Dat het de minister menens is met diversiteit, bleek al uit zijn projectoproep Bruggenbouwers van eind 2016. De projecten slaan een brug tussen bestaande jeugdwerkingen en andere organisaties die kinderen en jongeren in al hun diversiteit bereiken. De twaalf geselecteerde projecten zetten sterk in op het bereiken van kinderen en jongeren in kwetsbare situaties of met een andere culturele achtergrond en tonen hen de weg naar het jeugdwerk. Zo kunnen ook deze jongeren het jeugdwerk leren kennen en genieten van een passend vrijetijdsaanbod.

Nog vragen? Contacteer Janne Vermeesch.

Vier grote pijlers

Ambities

Masterplan cover
Gelijk aanbod
sociale_integratie
Monitoring en onderzoek
Netwerking en internationalisering

Gelijk aanbod

Een groter jeugdwerkaanbod realiseren en zorgen voor meer gelijke mogelijkheden voor alle kinderen en jongeren: hoe kunnen organisaties een meer divers publiek bereiken? Welke kansen kunnen er gecreëerd worden voor een meer evenredige vertegenwoordiging van kinderen, jongeren en hun organisaties in het jeugdwerkveld? Hoe kunnen op sectorniveau de lacunes in het bestaande aanbod opgelost worden?

Sociale integratie

Meer sociale integratie bewerkstelligen: hoe kunnen jeugdwerkinitiatieven ontmoeting faciliteren? Hoe leert het jeugdwerk beter de leefwereld kennen van veel verschillende kinderen en jongeren? Hoe kan het jeugdwerk bijdragen aan meer sociale cohesie in de samenleving?

Onderzoek en monitoring

Onderzoeksnoden detecteren, bestaand cijfermateriaal verzamelen en ont- sluiten, wegen op de onderzoeksagenda omtrent diversiteit en monitoring.

Netwerking en internationalisering

Sectoroverschrijdend en internationaal netwerken en samenwerken: hoe kan meer samenwerking en netwerkvorming gerealiseerd worden? Hoe kan de beeldvorming beter?