Photo by Devin Avery on Unsplash

Projectoproep Sociale Integratie (2018)

Met de projectoproep Sociale Integratie wordt ingezet op het verbinden van reguliere en doelgroepspecifieke jeugdorganisaties. De geselecteerde projecten brengen kinderen en jongeren via ontmoeting en samenwerking in contact met verschillende organisaties en verenigingen in het brede jeugdwerk.

Bruggenbouwen in en met het jeugdwerk

Projectoproep Bruggenbouwers (2016)

Het hoofddoel van de projectoproep Bruggenbouwers binnen en naar het jeugdwerk is het realiseren van jeugdwerk voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. De projecten moeten een brug slaan tussen bestaande jeugdwerkingen in de vrije tijd of andere organisaties die kinderen en jongeren in hun brede diversiteit bereiken. Voorbeelden zijn kinderen, jongeren en gezinnen in armoede, met een migratieachtergrond, met een handicap, in instellingen, enzovoort.