Dag(en) Diversiteit in het Jeugdwerk

VRIJDAG 29 MAART

Eén jaar na de lancering van het Masterplan diversiteit in/en het jeugdwerk maken we samen met de jeugdwerksector een stand van zaken op. Op vrijdag 29 maart blikken we samen met de sector terug en kijken we vooruit. Welke stappen zijn er gezet en wat staat er nog op de planning? 

Schrijf je nu in | Programma | Praktisch

Programma

13.00 u Onthaal met koffie
13.30 u Welkomstwoord
13.45 u

Terugblik 2018

  • Bruggenbouwers
  • Ambrassade
  • Jeugdwerk voor allen
14.50 u Koffiepauze
15.10 u Panelgesprek I Creëren van gelijke kansen en sociale integratie op organisatieniveau
15.50 u Vooruitblik 2019
16.05 u Panelgesprek II Diversiteitsbeleid en samenwerking
16.45 u Slotwoord
17.00 u Receptie

 

Heeft ook jouw organisatie stappen gezet?
Welke ambities heeft jouw organisatie op het vlak van diversiteit? Staan er bijzondere acties op de planning of worden goede praktijken sterker uitgebouwd? Laat het ons weten en we bekijken op welke manier dit in het programma aan bod kan komen.

Stuur een mail naar Dorien De Vries.

 

Praktisch

Wanneer?
De beleidsdag vindt plaats op vrijdag 29 maart, van 13.30 tot 17.00 uur. Ontvangst vanaf 13.00 uur. Na het slotwoord nodigen we je graag uit voor een drankje.

Waar?
Koninklijke Vlaamse Schouwburg, Arduinkaai 7, 1000 Brussel. Bekijk hier hoe je KVS bereikt.

Toegankelijkheid
We moedigen iedereen aan om te participeren aan de Dag van de Diversiteit. Bij de inschrijving kan je aangeven of we je kunnen helpen met aanpassingen.

 

Editie 2018

Dag van de Diversiteit 2018 - ondertekening masterplan

Op zaterdag 30 maart zetten we in samenwerking met Jeugdwerk voor Allen de praktijk in the picture. Onder de noemer #iedereenmee sporen we organisaties aan om een laagdrempelige activiteit op poten te zetten die inzet op het kleine ontmoeten. Contacteer Jeugdwerk voor Allen als ook jouw organisatie diversiteit in de praktijk brengt en een activiteit organiseert of wenst te organiseren op zaterdag 30 maart. 

De praktijkdag zal bestaan uit enkele Meet&Greets die uitgaan van het principe ‘sociale integratie’. Deze worden ondersteund door Jeugdwerk voor Allen.

In de Visienota Diversiteit in/en het jeugdwerk vanuit de jeugdwerksector wordt ‘sociale integratie’ op organisatie niveau gedefinieerd als:

“Het opzetten van ontmoeting en uitwisseling met andere groepen, buiten het bestaande aanbod van de organisatie, vormt een volwaardig onderdeel van een diversiteitsbeleid van jeugdwerkorganisaties. Jeugdwerkorganisaties zetten actief in op het organiseren van deze ontmoetingen en uitwisselingen. Ze hanteren werkbare modellen en inspirerende praktijken voor ontmoeting op lokaal, Vlaams én internationaal niveau. De Vlaamse overheid erkent, stimuleert en ondersteunt dit proces.”

De aard van een activiteit kan zijn:

  • De activiteit mag de focus niet te sterk leggen op ‘elkaar leren kennen’, want dit zou de wij versus-zij gedachte net kunnen versterken. Activiteiten vertrekken beter vanuit wat groepen bindt: een gezamenlijk uitgangspunt zoals een gedeelde interesse, een gemeenschappelijk talent of een gezamenlijk doel. Liefst leidt de uitwisseling tot een zichtbaar resultaat en een (verschillende) ‘win’ voor alle partijen.
  • Verschil mag en moet er ook zijn. Het is niet de bedoeling dat weg te werken. Activiteiten kunnen net verschillende sterktes verkennen en uitspelen. Het soort activiteit moet ook de motivatie voor en de doelstelling van de ontmoeting weerspiegelen. Deze zijn niet lukraak gekozen. De opbouw van de activiteit, van laag- naar hoogdrempelig, vergt de nodige aandacht. Ook laat de activiteit voldoende ruimte om kennis te maken en om te werken aan de groepsdynamiek. Ze creëert binnen de ontmoeting voldoende openheid om verschillen te benoemen.
  • Het is ook belangrijk om te beseffen dat er machts- en statusverschillen hangen aan sommige verschillen en dat ontmoeting daardoor voor ongemak of emotionele schade kan zorgen bij de groepen in een kwetsbare positie.
  • De activiteit moet voorzien in een variatie aan participatievormen en voldoende openheid en flexibiliteit. Niet iedereen hoeft altijd aan hetzelfde deel te nemen, op dezelfde manier.
  • Ideaal gezien zijn ontmoetingen niet eenmalig en is er altijd een evaluatie achteraf.

Meer concrete info vind je terug op p. 25, 26, 27 van de Visienota.