Aan de slag met de toolbox diversiteit!

 • 28 maart 2019

De Ambrassade stelt morgen op de Dag van de Diversiteit de 'toolbox diversiteit' voor.  Na een lang en intensief proces verzamelde de Ambrassade tools en methodieken om te werken aan diversiteit in je (jeugd)organisatie. De toolbox is een website binnen de Ambrassadewebsite met een mix aan expertise met betrekking tot werken in/en met diversiteit.

Wat is de Toolbox Diversiteit? 

Deze website helpt jou en je organisatie op weg naar een inclusievere jeugdwerking. Je vindt er allerlei tools, methodieken en werkvormen op maat van diversiteitsmedewerkers. De Ambrassade behandelt er tal van thema’s die het werken met diverse kinderen en jongeren vergemakkelijkt. Wil je je jeugdwerking laagdrempeliger maken, dan kan je in deze toolbox enkele methodieken terugvinden. Je vindt hier antwoorden terug op onderstaande vragen:

 • Hoe overtuig je je leidinggevende over het belang van diversiteit? Wij geven je enkele tips uit veranderingsmanagement mee.
 • Hoe laat ik meer diverse stemmen aan het woord? Wij geven jouw do’s en don’ts mee.
 • Wat moet ik weten over racisme, intersectionaliteit, vluchtproblematiek, armoede…? We inspireren je over elk van deze thema’s.

Voor wie is deze toolbox?

 • Diversiteitsmedewerkers & (bovenlokale) jeugdwerkers
 • Andere geïnteresseerde medewerkers van organisaties die erkend en/of gesubsidieerd zijn binnen het decreet Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid
 • Geïnteresseerde professionals die rond diversiteit werken, uit allerlei beleidsdomeinen.  

Wat bedoelen we met diversiteit?

Wie ‘diversiteit’ opvolgt merkt dat deze term zeer breed kan gaan. Met het jeugdwerk heeft De Ambrassade getracht om een meer specifieke invulling aan het begrip te geven. Ze leggen de focus op meer diepgaande of fundamentele verschillen in de levensomstandigheden waarin kinderen en jongeren opgroeien. De verschillende levensomstandigheden en referentiekaders leiden tot breuklijnen en zitten vertaald in ‘doelgroepen’ of ‘kansengroepen’. Het gaat om de volgende doelgroepen: 

 • Kinderen en jongeren die opgroeien in armoede
 • Kinderen en jongeren met een beperking
 • Laaggeschoolde jongeren
 • Kinderen en jongeren met een migratieachtergrond
 • Holibi’s en transgenders 

Aan de slag!

Ontdek de Toolbox Diversiteit.