Toolbox Diversiteit

Op de Dag van de Diversiteit lanceerde De Ambrassade de Toolbox Diversiteit. Deze website helpt jeugdorganisaties op weg naar een inclusievere jeugdwerking. Je vindt er allerlei tools, methodieken en werkvormen op maat van diversiteitsmedewerkers. Er komen tal van thema’s aan bod die het werken met diverse kinderen en jongeren vergemakkelijken. Wil je je jeugdwerking laagdrempeliger maken, dan kan je in deze toolbox enkele methodieken terugvinden.

De toolbox geeft antwoorden op onderstaande vragen:

  • Hoe overtuig je je leidinggevende over het belang van diversiteit? 
  • Hoe laat ik meer diverse stemmen aan het woord? 
  • Wat moet ik weten over racisme, intersectionaliteit, vluchtproblematiek, armoede…? 

Jeugdwerk voor Allen

Jeugdwerk voor Allen, kortweg JWVA, is een unieke netwerkorganisatie in Vlaanderen, met een link naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Samen met Vlaamse Dienst Speelpleinwerk en vzw Oranje  streeft JWVA naar een samenleving waarin kinderen en jongeren met een beperking of in maatschappelijk kwetsbare situaties zoveel mogelijk kunnen deelnemen aan het jeugdwerk.

Op regionaal niveau organiseert Jeugdwerk Voor Allen regionale netwerktafels. De regionale netwerken bestaan uit diverse organisaties en individuen met expertise rond diversiteit en jeugdwerk. Om de kloof te verkleinen tussen jeugdwerk en kwetsbare doelgroepen, stelt JWVA graag haar kennis en expertise ter beschikking.