Bruggenbouwen in en met het jeugdwerk

In het kader van het Masterplan diversiteit in/en het jeugdwerk 2018-2020, riep het Departement Cultuur, Jeugd en Media het Vlaamse jeugdwerk op om in te zetten op het bouwen van bruggen naar jongeren die vandaag minder bereikt worden door dat jeugdwerk. Ondanks de toenemende diversiteit in de samenleving blijft het jeugdwerk eerder homogeen en nemen doelgroepen in verschillende mate deel aan dat jeugdwerk.

Twaalf projecten 'Bruggenbouwers' werden geselecteerd en opgevolgd. Voor de opvolging van de twaalf gefinancierde bruggenbouwprojecten werd het nodig geacht om de processen van bruggenbouwen systematisch te begeleiden, in kaart te brengen en te evalueren. De vraag is hoe, door bruggen te bouwen, het jeugdwerk en de jeugdwerkorganisaties erin slagen om drempels weg te werken, zodat diverse jongeren zich aangesproken voelen, zich in het thema of het aanbod herkennen en volwaardig willen en kunnen participeren. In die context is de bruggenbouwer meer dan zomaar een link die verschillende actoren of groepen samenbrengt of tot samenwerking brengt.

De publicatie Bruggenbouwen in en met het jeugdwerk kwam tot stand in nauwe samenwerking met de twaalf projecten en met een Vlaamse stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van De Ambrassade, VVSG, vzw Oranje, Agentschap Integratie en Inburgering, Agentschap Binnenlands Bestuur en het Departement CJM.

Bruggenbouwen in en met het jeugdwerk